Mowi is voor het derde jaar op rij de meest duurzame eiwitproducent volgens de bekroonde Coller FAIRR Protein Producer Index, gepubliceerd op 1 december.

Dit onderzoek, dat nu voor de vierde keer heeft plaatsgevonden, beoordeelt de 60 grootste beursgenoteerde vlees-, zuivel- en aquacultuurbedrijven op tien milieu-, sociale en bestuursthema’s in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Over de hele linie behaalde Mowi een score van 81 van de 100 en werd ons bedrijf beoordeeld als ‘Industry Best’ op basis van vele van de criteria – die zijn afgestemd op de SDG’s – waaronder de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en biodiversiteit, gebruik van antibiotica, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en bestuur.

Over Mowi’s ranking op de Coller FAIRR Protein Producer Index zei CEO Ivan Vindheim: “Dit toont opnieuw aan dat Mowi voorop loopt op het gebied van duurzame voedselproductie. Ik ben trots en nederig om een organisatie te leiden die een erkende leider is op het gebied van duurzame voedselproductie. Belangrijk is dat de Index benadrukt dat aquacultuur en zalmkweek deel uitmaken van de oplossing om de transitie naar een groene economie te maken.”

Chief Sustainability and Technology Officer, Catarina Martins, voegde hieraan toe: “Ik ben heel blij te zien dat de duurzaamheidsstrategie en -prestaties van Mowi worden erkend in deze wereldwijde beoordeling. Mowi wordt al drie jaar op rij beschouwd als de meest duurzame producent van dierlijke eiwitten ter wereld. Deze prestatie is het resultaat van hard werken en passie voor wat we elke dag doen: voedsel produceren dat goed is voor mensen en goed voor de planeet!”

Focus op aquacultuur

Uit het rapport van 2021 bleek dat aquacultuurbedrijven, met name zalmbedrijven, nog steeds op alle risicofactoren beter presteren dan producenten van dierlijke eiwitten van landdieren, met name wat betreft ontbossing en biodiversiteit en antibiotica.
Gemiddeld laat de aquacultuur ook jaar na jaar de meeste verbetering zien, wat aantoont dat de sector zich richt op het beheersen van zijn duurzaamheidsrisico’s in vergelijking met producenten die eiwit van landdieren produceren.
Bedrijven met het hoofdkantoor in Europa besteden meer aandacht aan de risico’s van ontbossing en antibiotica, waardoor Europa de best presterende regio is. In de top vijf van beoordeelde bedrijven wordt Mowi vergezeld door collega-aquacultuurbedrijven Grieg Seafood ASA en Lerøy Seafood Group ASA, beide met het hoofdkantoor in Noorwegen, die respectievelijk de 2e en 4e plaats innemen.

Over de Coller FAIRR Index

De Index is ontwikkeld om financiële instellingen de beste gegevens, analyses en trends over de eiwitsector te bieden, zodat ze die kunnen integreren in hun investeringsbeslissingen en engagementstrategieën. De Index heeft een positieve invloed op trends in de wereldwijde eiwitmarkt van $1,6 biljoen, door er duidelijk de vinger op te leggen waar bedrijfsbeleid of transparantie gebreken vertoont. Het is uitgegroeid tot dé bron voor investeerders om te beoordelen hoe goed belangrijke leveranciers in de voedselketen de risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) managen:

 1. Broeikasgasemissies
 2. Ontbossing en biodiversiteit
 3. Watergebruik en waterschaarste
 4. Afval en vervuiling
 5. Antibiotica
 6. Arbeidsomstandigheden
 7. Dierenwelzijn
 8. Voedselveiligheid
 9. Bestuur
 10. Duurzame eiwitten

Ga voor meer informatie over The Coller FAIRR Index naar: https://www.fairr.org/index/

 

 

Continue Reading

Met trots mogen we aankondigen dat we voor het tweede jaar op rij de hoogste score behaalden in de Coller FAIRR Protein Producer Index.

De Coller FAIRR Protein Producer Index beoordeelt de 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten ter wereld, samen goed voor 338 miljard dollar, op duurzaamheidscriteria. De beoordeling vindt plaats op tien milieu-, sociale en bestuursgerelateerde criteria, waaronder broeikasgasemissies, ontbossing, antibioticagebruik en arbeidsomstandigheden.

“Het feit dat Mowi één van de slechts drie bedrijven is met een laag risico, getuigt van de sterke visie van ons leiderschapsteam en de toewijding van iedereen bij Mowi om deze visie uit te voeren. 2020 was en blijft een uitdagend jaar voor alle bedrijven, maar nu we het einde van het jaar naderen, hoop ik dat deze prestatie een gevoel van trots oproept bij alle medewerkers”, zegt CEO Ivan Vindheim.

Betrokken met het klimaat

De oprichters van de Index waren teleurgesteld over de algehele vooruitgang die andere sectoren, met name vlees- en zuivelleveranciers, hebben geboekt op het gebied van klimaatverplichtingen. 86% van de grote vlees- en zuivelleveranciers is er niet in geslaagd om zinvolle doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen te formuleren of aan te geven.

Catarina Martins, Chief Sustainability Officer, lichtte Mowi’s vorderingen toe ten opzichte van de aangegeven klimaatverplichtingen: “We hebben een wereldwijde benadering van klimaatverandering opgezet, door de ontwikkeling van een koolstofarm bedrijfsmodel. We hebben een koolstofarm transitieplan ontwikkeld met een uitgebreide evaluatie van onze impact op klimaatverandering, relevante klimaatgerelateerde risico’s en kansen, evenals voorstellen voor maatregelen om de klimaatverandering te beperken. We blijven werken aan deze doelen en zijn transparant over onze voortgang. ”

Klik hier voor een samenvattend rapport van de FAIRR Index (in het Engels)

Continue Reading

Op 8 juni is het World Oceans Day. De Marine Stewardship Council (MSC) lanceert op deze dag een nieuwe wereldwijde digitale campagne, om consumenten te laten inzien dat hun dagelijkse koopgedrag grote impact heeft.

Oceanen zijn de longen van onze planeet: ze zorgen voor zuurstof en voor regulering van het klimaat. Tachtig procent van de biodiversiteit bevindt zich in de oceanen. De oceanen geven meer dan 3 miljard mensen dagelijks te eten. Gezonde oceanen zijn dus heel belangrijk, nu en voor de toekomst. Maar: meer dan 30% van de oceanen wordt overbevist.

Door te kiezen voor producten met het blauwe MSC-label, kies je tegen overbevissing en vóór duurzaam gevangen vis, schaal- en schelpdieren. Kleine keuzes helpen onze oceanen te beschermen en zorgen voor een ‘big blue future’.

Bij de selectie en keuze van producten ligt onze focus dan ook op duurzame visserij- en kweekmethoden en het behoud van de biodiversiteit. Hiervoor werken we actief samen met een netwerk van leveranciers, klanten, onderzoekers en universiteiten in binnen- en buitenland om op deze manier een actieve bijdrage te leveren aan nieuwe, duurzame, sociale en ecologische ontwikkelingen.

Vrijwel alle vissoorten die bij Mowi Lemmer worden verwerkt, zijn afkomstig van gecertificeerd duurzame vangst met het MSC-keurmerk of uit verantwoorde kweek met het ASC-keurmerk. Ons productaanbod omvat een groot aantal producten die gecertificeerd zijn op basis van onafhankelijke standaarden voor duurzame vangst (MSC) of verantwoorde kweek (ASC).

Mowi Lemmer beschikt over ‘chain-of-custody’ certificaten voor MSC, ASC en GLOBALG.A.P. , die garanderen dat de producten die wij met een van deze keurmerken verkopen ook daadwerkelijk afkomstig zijn van gecertificeerde duurzame visserijen, respectievelijk gecertificeerde verantwoorde kwekerijen.

Continue Reading

Op 4 september jl. werd de Coller FAIRR Index 2019 gepubliceerd. Deze index analyseert ’s werelds 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten (vlees, zuivel en aquacultuur) voor menselijke consumptie. Het combineert  in deze analyse negen milieu-, sociale- en bestuurlijke risicofactoren met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Dit klassement is de enige vergelijking ter wereld wat betreft producenten van dierlijke eiwitten. Het legt de kritieke punten bloot en vermeldt ‘best practices’ in de sector. De negen factoren waarop de bedrijven in dit klassement worden beoordeeld, zijn:

 1. Voedselveiligheid
 2. Verspilling en vervuiling
 3. Arbeidsvoorwaarden
 4. Water schaarste
 5. Antibiotica
 6. Uitstoot van broeikasgassen
 7. Duurzame eiwitten (diversificatie naar alternatieven)
 8. Dierenwelzijn
 9. Ontbossing en verlies van biodiversiteit

Mowi werkte nauw samen met de beoordelende instanties. Alf-Helge Aarskog, CEO van Mowi, reageerde als volgt op deze eerste plaats:

“Het is een fantastische prestatie dat Mowi als beste eiwitproducent ter wereld wordt beoordeeld. Het is het mooiste bewijs dat onze sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid op elk niveau geïntegreerd zijn in onze dagelijkse activiteiten en cultuur. We zullen doorgaan met onze inspanningen om continu verder te verbeteren en ‘de blauwe revolutie te leiden’”.

De toppositie van Mowi is mede te danken aan enkele uitzonderlijke punten:

 • We werden erkend als één van de weinige organisaties die een wetenschappelijke benadering hanteren voor onze doelstelling  op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen
 • Wat betreft dierenwelzijn werden onze inspanningen en certificering in Schotland uitzonderlijk genoemd
 • Onze kennis en ervaring op het gebied van de bestrijding van zeeluis werden eveneens genoemd als voorbeeld voor de sector

Catarina Martins, Chief Sustainability Officer van de Mowi groep, reageerde enthousiast: “Dit is een grote erkenning voor het werk dat we elke dag doen en ons continue streven om onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze manier van werken te verbeteren.”

Continue Reading

Na het success van de eerste Global Cleanup Day, in Mei 2018, heeft Mowi besloten hiervan een jaarlijkse traditie te maken. Om 3 mei jl. ging een team van Mowi Lemmer op pad om ook vanuit Nederland een steentje bij te dragen aan dit wereldwijde initiatief voor een schoner milieu.  

Een groter gebied – minder zwerfvuil

Vorig jaar verzamelden de collega’s van Mowi Lemmer meer dan 100kg afval, enkel op het strand van Lemmer. Dit jaar ontdeed het 8-koppige Cleanup team eerst het terrein rond de fabriek van Mowi Lemmer van zwerfvuil, en ging daarna in twee groepen verder: twee collega’s verwijderden het zwerfvuil rondom de haven van Lemmer, terwijl de overigen op pad gingen om het strand schoon te maken.  Alles bij elkaar vonden ze minder afval dan bij de cleanup activiteiten op het Lemmerse strand vorig jaar, wat natuurlijk een positief teken is!

Cleanup activiteiten wereldwijd

Teams van Mowi collega’s van vestigingen overal ter wereld deden mee aan Global Cleanup Day. Een paar impressies:

In Boulogne (FR) ontdeden de Mowi collega’s het lokale strand binnen een uur van 100kg rommel

Enorme zakken met afval  – Mowi in het oosten van Canada

Cleanup Day viel in Polen op de nationale feestdag en werd zo een echte familieaangelegenheid, met een indrukwekkend resultaat: bijna 1000kg afval verwijderd in Gdansk

Collega’s van Mowi Chili hard aan het werk met het schoonmaken van een lokaal strand

Onlangs gepubliceerd: Mowi’s beleidsnota wat betreft het gebruik van plastic en het omgaan met plastic afval

Mowi is afhankelijk van schone en gezonde oceanen. Daarom is Global Cleanup Day een terugkerend evenement, en heeft Mowi onlangs ook een beleidsnota m.b.t. het gebruik van plastic en het omgaan met plastic afval gepubliceerd (Engelstalig), met als doel het gebruik van plastic terug te dringen, ervoor te zorgen dat er op verantwoorde wijze wordt omgegaan met plastic afval en dat onze kweeklocaties en terreinen schoongehouden worden.

Reduce, reuse, recycle: omgaan met plastic

Wilt u meer weten over initiatieven van Mowi ten aanzien van het terugbrengen, hergebruiken en recyclen van plastic? Er staan interessante verhalen over het verlagen van het gewicht van plastic verpakkingen en het ‘upcyclen’ van netten van zalmkwekerijen op de corporate website van Mowi.

Continue Reading

Marine Harvest staat op de eerste plaats in de nieuwe Coller FAIRR* Protein Producer Index. Deze index is de eerste alomvattende beoordeling ter wereld van hoe 60 van de grootste vlees-, vis- en zuivelproducenten ter wereld omgaan met duurzaamheid.

De beoordeling had betrekking op milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG factoren: environment, social and governance). De prestaties van elk bedrijf werden beoordeeld op 22 KPI’s, op het gebied van vervuiling, klimaatverandering, voedselveiligheid, diergezondheid & dierenwelzijn en veiligheid van medewerkers.

FAIRR Risk factors

Overzicht van de risicofactoren waarop de FAIRR Index 60 van de grootste eiwitproducenten ter wereld heeft beoordeeld.

Het bleek dat – hoewel meer dan de helft van de onderzochte bedrijven hun impact niet voldoende rapporteren en documenteren – zalmkweekbedrijven bij de best presterende bedrijven horen.

“In het algemeen gaan aquacultuurbedrijven aan kop in de dierlijke eiwitten sector wat betreft het rapporteren van kritieke duurzaamheidsaspecten. In Europa gevestigde aquacultuurbedrijven – Marine Harvest, Lerøy Seafood en Bakkafrost – laten zien dat ze de beste managementpraktijken hanteren en hun prestaties op alle acht geëvalueerde risicofactoren openbaar maken.”

Marine Harvest staat als hoogste op de ranglijst met een totale score van 81,9 van de 100 punten dankzij goede scores op alle factoren. Marine Harvest werd in het bijzonder onder de aandacht gebracht met het oog op hun aanpak wat betreft antibiotica. “Hun robuuste beleid en goede prestaties wat betreft gebruik van antibiotica gaan gepaard met een uitgebreide bespreking van het welzijn van de vissen.”

FAIRR Protein Producer Index

De top-10 van de FAIRR Protein Producer Index ranglijst

Klik hier voor een korte (Engelstalige) samenvatting van de FAIRR:
http://www.fairr.org/coller-fairr-protein-producer-index/

Een gedetailleerde (Engelstalige) rapportage vindt u hier.​

*FAIRR is opgericht door Jeremy Coller, Chief Investment Officer van Coller Capital (een van de meest vooraanstaande investeringsmaatschappijen ter wereld). FAIRR is een netwerk van samenwerkende investeerders, dat de bekendheid vergroot van belangrijke ESG-risico’s en -kansen in wereldwijde toeleveringsketens van dierlijke eiwitten. Door het uitvoeren van baanbrekend onderzoek en samenwerking tussen investeerders in relatie tot mondiale voedingsbedrijven, helpt FAIRR investeerders deze factoren te identificeren, prioriteiten te stellen en hiernaar te handelen.

Continue Reading

Op 4 mei 2018 organiseerde Marine Harvest zijn eerste Wereldwijde opruimdag. Marine Harvest Sterk droeg zijn steentje bij op het strand van Lemmer en ruimde daar het zwerfafval op.

Gezonde oceanen van levensbelang

Vervuiling door plastic is een van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Elke dag komen er enorme hoeveelheden plastic afval in het water terecht, ten nadele van onze rivieren, meren en oceanen, en alles wat daarin leeft.

Marine Harvest is afhankelijk van gezonde oceanen. Daaraan willen wij een bijdrage leveren door het verminderen van het gebruik van plastic, door er verantwoord mee om te gaan en door het water rondom onze sites schoon te houden. Door het jaar heen zal Marine Harvest betrokken zijn bij diverse projecten en initiatieven wat betreft gebruik van plastic en plastic afval. De eerste daarvan was de Wereldwijde opruimdag op 4 mei jl.

Het opruimteam op het strand in Lemmer kreeg zelfs spontaan hulp van een paar (jonge) badgasten!

Marine Harvest Sterk ruimt het strand in Lemmer op

Een groep collega’s van Marine Harvest Sterk zijn op 4 mei – voorzien van grijpers en vuilniszakken – het zwerfafval gaan opruimen op het strand van Lemmer. In totaal is er meer dan 100kg afval verzameld, waarvan een groot deel plastic was!

We zijn trots op dit mooie resultaat en op het feit dat we zo een steentje hebben kunnen bijdragen aan het verminderen van plastic vervuiling!

 

 

 

 

 

 

Gewapend met grijpers en vuilniszakken aan het opruimen.

Continue Reading

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle