Privacy verklaring

Laatste datum van herziening: 22 januari 2019

Mowi Lemmer B.V. (“wij”, “we”, “ons” of “onze”) vindt het belangrijk uw privacy te respecteren en te beschermen. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijk informatie wij verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact kunt opnemen indien u zich zorgen maakt of vragen heeft.
 3. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om uw informatie te beveiligen en tegen misbruik te beschermen.
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en we zullen samenwerken met de desbetreffende autoriteiten. In die gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor gegevensbescherming.

In deze Privacy verklaring geven wij aan welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen.

Leest u deze verklaring alstublieft zorgvuldig door voor een goed begrip van onze principes en praktijken wat betreft uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze gebruiken.

Wanneer wij verwijzen naar “de website”, bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende URL: www.mowi-lemmer.nl en www.mowi-lemmer.com.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens die u ons meedeelt. Mowi Lemmer B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Mowi Lemmer B.V. is gevestigd op Vuurtorenweg 12, 8531 HJ Lemmer (hierna ‘Mowi Lemmerk’ of “wij”, “we”, “ons” of “onze”).

 1. Waarin voorziet deze Privacy verklaring?

Via deze Privacy verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren, wanneer u gebruik maakt van de website en de daarop aangeboden diensten, formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of vragen.

Daarnaast kunt u op de Mowi Lemmer website(s) links aantreffen naar websites van derden, bijv. van zusterbedrijven, leveranciers of andere media. Hoewel deze websites zorgvuldig geselecteerd zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens via deze websites. Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. We raden u aan de Privacy verklaringen te lezen van iedere website die u bezoekt, aangezien deze kunnen afwijken van onze Privacy verklaring.

 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 1. Onze producten en uw ervaringen op onze website(s) te verbeteren. Dit doen wij door:
  • Het evalueren van het gebruik van onze websites, producten en diensten
  • Het analyseren van de effectiviteit van onze marketing activiteiten en promoties
  • Het personaliseren van uw ervaring met onze website, evenals het evalueren van statistieken met betrekking tot website-activiteiten (anoniem en samengevoegd met die van andere gebruikers)
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) en deze beter af te stemmen op uw interesses en behoeften
  • U te helpen uw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze website(s) te verbeteren; zo kan een website bijvoorbeeld herkennen dat u uw persoonsgegevens al eerder heeft verstrekt en wordt er niet een tweede keer om dezelfde informatie gevraagd
  • Informatie te verzamelen over het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals uw IP adres of het type internet browser en besturingssysteem dat u gebruikt, en deze informatie aan uw persoonlijke gegevens te koppelen om ervoor te zorgen dat onze website(s) u de beste web-ervaring kunnen bezorgen
  • Mowi Lemmer te beschermen tegen mogelijke frauduleuze transacties, of deze te identificeren
  • Op de naleving van onze voorwaarden toe te zien en onze zaken te beheren.
 2. Contact met u op te nemen naar aanleiding van uw opmerkingen of vragen over onze producten en/of diensten.
 3. Nieuwsbrieven te versturen en andere (direct) marketing activiteiten uit te voeren. Wij kunnen contact met u opnemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of op basis van onze gerechtvaardigde belangen indien u al eerder een product of dienst bij ons heeft aangeschaft, dat de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanschaf en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij nemen onder andere contact met u op:
  • Om u producten of diensten voor te stellen (waaronder die van relevante derde partijen) die voor u wellicht interessant zijn
  • Met het oog op wedstrijden of speciale promoties waaraan u heeft deelgenomen of waaraan u wellicht wilt meedoen
  • Om u informatie, producten of monsters te sturen die u heeft aangevraagd.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons. Alle direct marketing communicatie die we u sturen (zoals nieuwsbrieven) is voorzien van de informatie en methoden waarmee u zich kunt afmelden.

Indien u zich registreert voor onze nieuwsbrieven, onze website(s) gebruikt en bijvoorbeeld een account aanmaakt, producten of diensten koopt of ons daarover feedback verstrekt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op basis daarvan een profiel aan te maken.
Wij maken profielen aan door de informatie over uw surf-, zoek- en koopgedrag te analyseren, segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) samen te stellen en u in één of meer segmenten te plaatsen.  Deze segmenten worden doorMowi Lemmer gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie (zoals nieuwsbrieven) en om relevante aanbiedingen en advertenties van onze producten/merken te laten zien op onze websites en via websites van derden. Mowi Lemmer gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties, als u daar toestemming voor heeft gegeven. Om deze gegevens te verzamelen en om het gebruik van de Mowi Lemmer website(s) aangenamer te maken, worden marketing cookies (bijv. gedragscookies, advertentie cookies en/of social media cookies) gebruikt. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies onze Cookie verklaring.
Mowi Lemmer kan uw gegevens ook koppelen aan eventuele aanvullende informatie die wij van u hebben ontvangen.

 1. Voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • Klanten- en leveranciersbeheer
  • Beheer van bestellingen
  • Facturatie en boekhouding
  • De goede organisatie van onze diensten
  • Beheer van geschillen
  • Public relations
  • Statistieken en marktonderzoek
  • Veiligheid
  • Toegangscontrole (voor fysieke bezoekers)
 1. Rechtsgronden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, de goede werking van onze website, het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen, klantenbeheer, leveranciersbeheer, het beheer van bestellingen, enz. In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verder verwerken wij ook bepaalde gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

 

 1. Uw rechten en wie te benaderen

Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen zoals onderaan deze Privacy verklaring is aangegeven onder ‘Contact’.

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • Inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen
 • Te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn
 • Te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken
 • Uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming)
 • Uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst)
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

U beschikt ook over het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of door op de uitschrijvingslink te klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, of hoe wij omgaan met uw vragen of verzoeken aangaande privacy  behandelen, heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te verstrekken.

 1. Kinderen

Onze websites zijn voornamelijk ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen de voorwaarden van deze Privacy verklaring samen met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze begrepen en geaccepteerd worden.

De toegang tot bepaalde delen van de Mowi Lemmer sites en/of het in aanmerking komen voor prijzen, monsters of andere beloningen kan beperkt zijn tot personen boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren om ons aan dergelijke regels te kunnen houden.

 1. Informatie die wij automatisch over u verzamelen

In deze Privacy verklaring betekenen uw “persoonsgegevens”: gegevens op basis waarvan u als persoon geïdentificeerd kunt worden, afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens.

Mowi Lemmer verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

 • Technische gegevens, waaronder het Internet Protocol (IP) adres waarmee u uw computer met het internet verbindt, uw login gegevens (indien van toepassing), type browser en versie, tijdzone instellingen, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform.
 • Informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), klikstroom naar, door en van onze website (inclusief datum en tijd), zoekopdrachten die u invoert in het zoekveld, de onderwerpen en/of producten die u heeft bekeken of gezocht met ‘page response times’, download errors, duur van uw bezoek aan specifieke pagina’s, pagina interactie informatie (waaronder scrollen, klikken en mouse-overs), gebruikte methoden om onze website te verlaten, en telefoonnummers die gebruikt zijn om ons bedrijf te bellen.

 

 1. Informatie die u ons verstrekt

Dit is informatie die wordt verzameld wanneer u ons uw gegevens verstrekt via het contactformulier op onze websites www.mowi-lemmer.nl, www.mowi-lemmer.com of via de telefoon, email of andere media. Hiertoe behoren ook de gegevens die u met ons deelt, bijvoorbeeld in het kader van gesprekken en contacten, wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, zich inschrijft voor onze diensten, een product zoekt, deelneemt aan discussieplatforms of andere sociale media functies op onze website, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of onderzoek, een probleem met onze website rapporteert, feedback geeft, een klacht indient of andere activiteiten die u kunt ondernemen op onze website. Uw naam, adres, email, telefoonnummer, de onderneming of organisatie waarvoor u werkt, financiële of andere gegevens die u ons verstrekt, behoren tot deze gegevens.

 

 1. Informatie die wij verkrijgen uit andere bronnen

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen omdat anderen ze aan ons geven (bijv. uw werkgever of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de uitvoering van onze zakelijke activiteiten, zakelijke partners, marketing bureaus, technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analytics aanbieders, aanbieders van zoekinformatie, enz.) of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy verklaring.

 

 1. Cookies

Onze website gebruikt cookies om onderscheid te maken tussen u en andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven wanneer u onze website bezoekt en stelt ons in staat onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over welke cookies we gebruiken en waarom kunt u onze Cookie verklaring doorlezen.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Intra-groep
Wij kunnen uw gegevens delen binnen de Mowi Group.

Derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een aantal vertrouwde derden. Dit betreft:

 • Onze reclame- marketing en promotiebureaus, om ons te helpen effectieve marketing campagnes en activiteiten te leveren en te analyseren. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van doelgerichte reclame (‘targeted advertising’), zullen wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
 • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel-, transport- of postdienst voor het leveren van een product dat u heeft besteld
 • Wetshandhavings- en overheidsdiensten indien zij een juridische procedure hebben gevolgd om ons te verzoeken de informatie openbaar te maken
 • Derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven
 • Externe leveranciers van diensten aan Mowi Lemmer, zoals dataverwerkingsleveranciers
 • Web analytics tools
 • Sociale netwerken. De Mowi Lemmer websites kunnen u in bepaalde gevallen sociale plug-ins aanbieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account) worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze websites of apps, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wilt voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de Mowi Lemmer sites bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy instellingen wijzigen. Lees het privacy beleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Andere situaties
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen in de volgende situaties:

 • Als onderdeel van een verkoop van Mowi Lemmer of een Mowi Lemmer merk aan een ander bedrijf
 • Om de rechten en eigendommen van Mowi Lemmer te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden)
 • Indien vereist door de wet- en regelgeving en/of overheidsinstanties.

Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u onder ‘Contact’ aan het einde van deze Privacy verklaring lezen hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

 1. Overdracht van uw persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte. Er kunnen echter gevallen zijn waarin we uw persoonsgegevens buiten de Economische Europese Ruimte (“EER”) moeten overdragen aan een derde land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. In zulke gevallen zullen wij de nodige stappen ondernemen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Dergelijke stappen omvatten meestal het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij eventuele ontvangers en het opstellen van contracten met dergelijke ontvangers (met name de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie) om ervoor te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Mowi Lemmer, zodat uw gegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de derde landen naar welke wij uw persoonsgegevens doorgeven en de passende, geldende beveiligingsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven onder ‘Contact’ aan het einde van deze Privacy verklaring.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden persoonsgegevens, verkregen via formulieren op de websites bewaard voor een periode van vijf jaar, en worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de verkoop van onze producten bewaard gedurende een periode van tien jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van de diensten na verkoop).
Persoonsgegevens, verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven, bewaren wij in principe gedurende een periode van drie jaar vanaf het laatste contact.
Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonden het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

 1. Het beveiligen van persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en adviseurs op een ‘need-to-know’ basis.

 1. Wijzigingen in onze Privacy verklaring

Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van deze Privacy verklaring op de Mowi Lemmer website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de datum van de ‘laatste update’ bovenaan deze verklaring aanpassen. Als het om uitgebreide wijzigingen gaat, zullen we een meer opvallende kennisgeving doen (inclusief, voor bepaalde diensten, door het versturen van een emailkennisgeving van de wijzigingen in de Privacy verklaring). We zullen ook eerdere versies van deze Privacy verklaring in een archief bewaren.

 1. Andere Privacy verklaringen van Mowi Lemmer

In aanvulling op deze Privacy verklaring kunnen er specifieke campagnes of activiteiten zijn waarvoor aanvullende privacy voorwaarden of verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties. Eventuele aanvullende privacy voorwaarden of verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.

 1. Contact

Voor vragen, opmerkingen of inlichtingen wat betreft onze Privacy verklaring, kunt u het contactformulier gebruiken, een email sturen naar lemmer@mowi.com of ons bellen op 0514 568 600.

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle