Disclaimer

Mowi Lemmer B.V. (Kamer van Koophandel: 105 3137) verleent u hierbij toegang tot www.mowi-lemmer.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Mowi Lemmer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u hierover te hoeven informeren.

De informatie op www.mowi-lemmer.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mowi Lemmer B.V. of van een van de overige bedrijven die tot de Mowi Group behoren.

Beperkte aansprakelijkheid
Mowi Lemmer spant zich in om de inhoud van www.mowi-lemmer.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.mowi-lemmer.com vermelde producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van de informatie. Het assortiment en de informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mowi Lemmer B.V.

Alle informatie op www.mowi-lemmer.com is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.mowi-lemmer.com opgenomen hyperlinks naar websites, producten of diensten van derden kan Mowi Lemmer B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, code en afbeeldingen) liggen bij Mowi Lemmer B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mowi Lemmer B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie en/of beelden anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle