Onze mensen

MH Sterk productie

Wil je graag aan de slag in ons team en denk je dat je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan een gezonde ontwikkeling van ons bedrijf?
Heb je affiniteit met ons werkterrein en onze producten? Onderschrijf je onze waarden?
Kijk dan onderaan deze pagina of wij een vacature hebben waarvoor jij mogelijk geknipt bent.
Zijn er op dit moment geen vacatures, of zoek je een stageplaats? Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen of informeren naar stagemogelijkheden.

Bekijk onze vacatures

Een van onze 4P's, onze uitgangspunten, is People.
Wij willen zorgen voor veilig en zinvol werk voor onze medewerkers.
Om succesvol te opereren en om goede banden te onderhouden met de lokale gemeenschappen waarin wij wonen en werken, mogen de veiligheid, het zelfrespect en de persoonlijke trots van onze mensen nooit ter discussie staan. Lees verderop op deze pagina meer over Mowi Lemmer en over ons beleid op het gebied van Gezondheid en Veiligheid.

Onze waarden

OVER MOWI LEMMER

Mowi Lemmer is het oudste bedrijf van de Mowi Group: opgericht in 1882 hebben we al meer dan 135 jaar ervaring in het verwerken van vis en seafood.
We zijn de enige Mowi vestiging in Nederland en nemen als 'coating specialist' een unieke plaats in binnen de Mowi Group. We verwerken zo'n 20 verschillende soorten vis in allerlei vormen en maten tot hoogwaardige convenience producten die via retail en foodservice hun weg vinden naar consumenten in binnen- en buitenland. Per jaar leveren we ruim 85 miljoen porties vis!

Mowi is wereldwijd de grootste producent van Atlantische zalm en een van
’s werelds meest toonaangevende seafoodbedrijven. Naast zo’n 250 zalmkwekerijen omvat de Mowi Group ook ca. 35 verwerkingsfabrieken voor vis en seafood in Europa, Azië en op het Amerikaanse continent.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van werken bij Mowi Lemmer? Neem gerust contact met ons op.

Gezondheid en veiligheid
Binnen Mowi Lemmer heeft iedere medewerker recht op een veilige en gezonde werkplek. Het management van Mowi Lemmer zorgt ervoor dat iedere medewerker wordt voorzien van de materialen die nodig zijn voor een veilige omgeving voor de productie van voedsel en die hen in staat stellen hun vaardigheden te gebruiken om effectieve voedselveiligheidspraktijken te handhaven. Gezondheid en veiligheid zijn essentieel voor onze families en de gemeenschappen waarin we actief zijn, waar ook ter wereld. Ons wereldwijde 'Health & Safety' beleid legt de fundamenten voor de gezondheid en veiligheid  van onze mensen en geeft voor alle Mowi bedrijven aan, aan welke inzet, normen en verwachtingen voldaan moet worden om te streven naar ‘geen ongelukken op de werkvloer’ en continue verbetering om dit te bevorderen.

BrainSafe
Ons wereldwijde veiligheidsprogramma BrainSafe is ontworpen om onze medewerkers  in staat te stellen meer controle te hebben over hun eigen veiligheid. Wij geloven dat de beste resultaten kunnen worden bereikt door een holistische benadering die alle gebieden omvat - persoon, omgeving en praktijk - maar het meest cruciale element zijn de medewerkers en hun veiligheidsdenken. Veiligheid moet topprioriteit zijn in de hoofden van al onze medewerkers, want we willen allemaal graag elke dag veilig thuiskomen. Van Mowi medewerkers wordt verwacht dat ze de volgende BrainSafe kernprincipes omarmen en toepassen:

  • Wees veilig: maak veilige keuzes om voluit te kunnen leven
  • Wees bewust: let zoveel mogelijk op om eventuele gevaren te identificeren en te beheersen
  • Wees verantwoordelijk: wees je bewust van je houding en gedraag je veilig
  • Spreek je uit: om bewust de veiligheidscultuur op het werk te beïnvloeden

Omgevingsgeluid en gehoorbescherming
Vanwege het omgevingsgeluid in de productieomgeving zijn onze medewerkers en bezoekers van de productie verplicht oordoppen of otoplastieken te dragen ter bescherming van het gehoor.

Voedselveiligheidscultuur
Het management van Mowi hecht veel waarde aan de ‘voedselveiligheidscultuur’; er wordt op diverse manieren gestimuleerd een vertrouwelijke omgeving te creëren waarin medewerkers eenvoudig incidenten of twijfels over voedselveiligheid kunnen melden. Het doel hiervan is dat medewerkers sneller melding maken van (mogelijke) incidenten op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en wetgeving en ervoor te zorgen dat het management direct actie onderneemt om deze werkwijze te stimuleren en vervolgens zo spoedig mogelijk voor een adequate oplossing zorgt. Continu denken aan voedselveiligheid zal hierdoor een tweede natuur worden en een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfscultuur van Mowi Lemmer.

Gedragscode en klokkenluiderskanaal
Mowi zet zich in voor hoge ethische normen in onze wereldwijde manier van zaken doen, en we verwachten van onze medewerkers dat zij zich persoonlijk verplichten conform onze Gedragscode te handelen. Onze Gedragscode stelt de gedragsnormen vast die we van elkaar kunnen verwachten, en die externe partijen van ons kunnen verwachten. De naleving van onze Gedragscode is belangrijk voor het vertrouwen in ons bedrijf. We verwachten ook van onze leveranciers dat zij voldoen aan onze Gedragscode. De volledige gedragscode is beschikbaar op onze corporate website mowi.com.
De gedragscode bevat ook onderwerpen over klokkenluiden.
Wij geloven dat openheid, transparantie en goede communicatie een betere cultuur promoten. Ons klokkenluiderskanaal faciliteert het melden van zorgen over mogelijke nalevingskwesties, met betrekking tot zowel wet- en regelgeving als onze eigen Gedragscode op het gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten, gelijkheid en diversiteit, gezondheid en veiligheid, bedrijfsethiek en anti-corruptie, belangenconflicten, het voorkómen van discriminatie
en zorg voor professioneel gedrag. Het klokkenluiderskanaal wordt beheerd door een onafhankelijke derde partij, en alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Training
Onze medewerkers nemen regelmatig deel aan trainingen op het gebied van veilig werken, wat betreft zowel persoonlijke veiligheid als voedselveiligheid.

 

Vacatures

Operator

  • check_circleLemmer
  • check_circle39 uur/week
  • check_circleLBO/MBO niveau 3
Bekijk

Stageplaats

Zoek je een stageplaats? Stuur ons je verzoek met een duidelijke omschrijving wat voor stage je wilt …

  • check_circleLemmer
Meer info

Open sollicitatie

Is er op dit moment geen (geschikte) vacature, maar zou je wel graag voor ons willen werken? We hore …

  • check_circleLemmer
Meer info

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle