Mowi is voor het derde jaar op rij de meest duurzame eiwitproducent volgens de bekroonde Coller FAIRR Protein Producer Index, gepubliceerd op 1 december.

Dit onderzoek, dat nu voor de vierde keer heeft plaatsgevonden, beoordeelt de 60 grootste beursgenoteerde vlees-, zuivel- en aquacultuurbedrijven op tien milieu-, sociale en bestuursthema’s in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Over de hele linie behaalde Mowi een score van 81 van de 100 en werd ons bedrijf beoordeeld als ‘Industry Best’ op basis van vele van de criteria – die zijn afgestemd op de SDG’s – waaronder de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en biodiversiteit, gebruik van antibiotica, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en bestuur.

Over Mowi’s ranking op de Coller FAIRR Protein Producer Index zei CEO Ivan Vindheim: “Dit toont opnieuw aan dat Mowi voorop loopt op het gebied van duurzame voedselproductie. Ik ben trots en nederig om een organisatie te leiden die een erkende leider is op het gebied van duurzame voedselproductie. Belangrijk is dat de Index benadrukt dat aquacultuur en zalmkweek deel uitmaken van de oplossing om de transitie naar een groene economie te maken.”

Chief Sustainability and Technology Officer, Catarina Martins, voegde hieraan toe: “Ik ben heel blij te zien dat de duurzaamheidsstrategie en -prestaties van Mowi worden erkend in deze wereldwijde beoordeling. Mowi wordt al drie jaar op rij beschouwd als de meest duurzame producent van dierlijke eiwitten ter wereld. Deze prestatie is het resultaat van hard werken en passie voor wat we elke dag doen: voedsel produceren dat goed is voor mensen en goed voor de planeet!”

Focus op aquacultuur

Uit het rapport van 2021 bleek dat aquacultuurbedrijven, met name zalmbedrijven, nog steeds op alle risicofactoren beter presteren dan producenten van dierlijke eiwitten van landdieren, met name wat betreft ontbossing en biodiversiteit en antibiotica.
Gemiddeld laat de aquacultuur ook jaar na jaar de meeste verbetering zien, wat aantoont dat de sector zich richt op het beheersen van zijn duurzaamheidsrisico’s in vergelijking met producenten die eiwit van landdieren produceren.
Bedrijven met het hoofdkantoor in Europa besteden meer aandacht aan de risico’s van ontbossing en antibiotica, waardoor Europa de best presterende regio is. In de top vijf van beoordeelde bedrijven wordt Mowi vergezeld door collega-aquacultuurbedrijven Grieg Seafood ASA en Lerøy Seafood Group ASA, beide met het hoofdkantoor in Noorwegen, die respectievelijk de 2e en 4e plaats innemen.

Over de Coller FAIRR Index

De Index is ontwikkeld om financiële instellingen de beste gegevens, analyses en trends over de eiwitsector te bieden, zodat ze die kunnen integreren in hun investeringsbeslissingen en engagementstrategieën. De Index heeft een positieve invloed op trends in de wereldwijde eiwitmarkt van $1,6 biljoen, door er duidelijk de vinger op te leggen waar bedrijfsbeleid of transparantie gebreken vertoont. Het is uitgegroeid tot dé bron voor investeerders om te beoordelen hoe goed belangrijke leveranciers in de voedselketen de risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) managen:

 1. Broeikasgasemissies
 2. Ontbossing en biodiversiteit
 3. Watergebruik en waterschaarste
 4. Afval en vervuiling
 5. Antibiotica
 6. Arbeidsomstandigheden
 7. Dierenwelzijn
 8. Voedselveiligheid
 9. Bestuur
 10. Duurzame eiwitten

Ga voor meer informatie over The Coller FAIRR Index naar: https://www.fairr.org/index/

 

 

Continue Reading

Met trots mogen we aankondigen dat we voor het tweede jaar op rij de hoogste score behaalden in de Coller FAIRR Protein Producer Index.

De Coller FAIRR Protein Producer Index beoordeelt de 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten ter wereld, samen goed voor 338 miljard dollar, op duurzaamheidscriteria. De beoordeling vindt plaats op tien milieu-, sociale en bestuursgerelateerde criteria, waaronder broeikasgasemissies, ontbossing, antibioticagebruik en arbeidsomstandigheden.

“Het feit dat Mowi één van de slechts drie bedrijven is met een laag risico, getuigt van de sterke visie van ons leiderschapsteam en de toewijding van iedereen bij Mowi om deze visie uit te voeren. 2020 was en blijft een uitdagend jaar voor alle bedrijven, maar nu we het einde van het jaar naderen, hoop ik dat deze prestatie een gevoel van trots oproept bij alle medewerkers”, zegt CEO Ivan Vindheim.

Betrokken met het klimaat

De oprichters van de Index waren teleurgesteld over de algehele vooruitgang die andere sectoren, met name vlees- en zuivelleveranciers, hebben geboekt op het gebied van klimaatverplichtingen. 86% van de grote vlees- en zuivelleveranciers is er niet in geslaagd om zinvolle doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen te formuleren of aan te geven.

Catarina Martins, Chief Sustainability Officer, lichtte Mowi’s vorderingen toe ten opzichte van de aangegeven klimaatverplichtingen: “We hebben een wereldwijde benadering van klimaatverandering opgezet, door de ontwikkeling van een koolstofarm bedrijfsmodel. We hebben een koolstofarm transitieplan ontwikkeld met een uitgebreide evaluatie van onze impact op klimaatverandering, relevante klimaatgerelateerde risico’s en kansen, evenals voorstellen voor maatregelen om de klimaatverandering te beperken. We blijven werken aan deze doelen en zijn transparant over onze voortgang. ”

Klik hier voor een samenvattend rapport van de FAIRR Index (in het Engels)

Continue Reading

Op 4 september jl. werd de Coller FAIRR Index 2019 gepubliceerd. Deze index analyseert ’s werelds 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten (vlees, zuivel en aquacultuur) voor menselijke consumptie. Het combineert  in deze analyse negen milieu-, sociale- en bestuurlijke risicofactoren met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Dit klassement is de enige vergelijking ter wereld wat betreft producenten van dierlijke eiwitten. Het legt de kritieke punten bloot en vermeldt ‘best practices’ in de sector. De negen factoren waarop de bedrijven in dit klassement worden beoordeeld, zijn:

 1. Voedselveiligheid
 2. Verspilling en vervuiling
 3. Arbeidsvoorwaarden
 4. Water schaarste
 5. Antibiotica
 6. Uitstoot van broeikasgassen
 7. Duurzame eiwitten (diversificatie naar alternatieven)
 8. Dierenwelzijn
 9. Ontbossing en verlies van biodiversiteit

Mowi werkte nauw samen met de beoordelende instanties. Alf-Helge Aarskog, CEO van Mowi, reageerde als volgt op deze eerste plaats:

“Het is een fantastische prestatie dat Mowi als beste eiwitproducent ter wereld wordt beoordeeld. Het is het mooiste bewijs dat onze sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid op elk niveau geïntegreerd zijn in onze dagelijkse activiteiten en cultuur. We zullen doorgaan met onze inspanningen om continu verder te verbeteren en ‘de blauwe revolutie te leiden’”.

De toppositie van Mowi is mede te danken aan enkele uitzonderlijke punten:

 • We werden erkend als één van de weinige organisaties die een wetenschappelijke benadering hanteren voor onze doelstelling  op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen
 • Wat betreft dierenwelzijn werden onze inspanningen en certificering in Schotland uitzonderlijk genoemd
 • Onze kennis en ervaring op het gebied van de bestrijding van zeeluis werden eveneens genoemd als voorbeeld voor de sector

Catarina Martins, Chief Sustainability Officer van de Mowi groep, reageerde enthousiast: “Dit is een grote erkenning voor het werk dat we elke dag doen en ons continue streven om onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze manier van werken te verbeteren.”

Continue Reading

Na het success van de eerste Global Cleanup Day, in Mei 2018, heeft Mowi besloten hiervan een jaarlijkse traditie te maken. Om 3 mei jl. ging een team van Mowi Lemmer op pad om ook vanuit Nederland een steentje bij te dragen aan dit wereldwijde initiatief voor een schoner milieu.  

Een groter gebied – minder zwerfvuil

Vorig jaar verzamelden de collega’s van Mowi Lemmer meer dan 100kg afval, enkel op het strand van Lemmer. Dit jaar ontdeed het 8-koppige Cleanup team eerst het terrein rond de fabriek van Mowi Lemmer van zwerfvuil, en ging daarna in twee groepen verder: twee collega’s verwijderden het zwerfvuil rondom de haven van Lemmer, terwijl de overigen op pad gingen om het strand schoon te maken.  Alles bij elkaar vonden ze minder afval dan bij de cleanup activiteiten op het Lemmerse strand vorig jaar, wat natuurlijk een positief teken is!

Cleanup activiteiten wereldwijd

Teams van Mowi collega’s van vestigingen overal ter wereld deden mee aan Global Cleanup Day. Een paar impressies:

In Boulogne (FR) ontdeden de Mowi collega’s het lokale strand binnen een uur van 100kg rommel

Enorme zakken met afval  – Mowi in het oosten van Canada

Cleanup Day viel in Polen op de nationale feestdag en werd zo een echte familieaangelegenheid, met een indrukwekkend resultaat: bijna 1000kg afval verwijderd in Gdansk

Collega’s van Mowi Chili hard aan het werk met het schoonmaken van een lokaal strand

Onlangs gepubliceerd: Mowi’s beleidsnota wat betreft het gebruik van plastic en het omgaan met plastic afval

Mowi is afhankelijk van schone en gezonde oceanen. Daarom is Global Cleanup Day een terugkerend evenement, en heeft Mowi onlangs ook een beleidsnota m.b.t. het gebruik van plastic en het omgaan met plastic afval gepubliceerd (Engelstalig), met als doel het gebruik van plastic terug te dringen, ervoor te zorgen dat er op verantwoorde wijze wordt omgegaan met plastic afval en dat onze kweeklocaties en terreinen schoongehouden worden.

Reduce, reuse, recycle: omgaan met plastic

Wilt u meer weten over initiatieven van Mowi ten aanzien van het terugbrengen, hergebruiken en recyclen van plastic? Er staan interessante verhalen over het verlagen van het gewicht van plastic verpakkingen en het ‘upcyclen’ van netten van zalmkwekerijen op de corporate website van Mowi.

Continue Reading

De jaarlijkse Seafood Expo Global-beurs in Brussel komt er weer aan. Van 7 tot en met 9 mei 2019 kunt u er Mowi Lemmer, als onderdeel van Mowi ASA, terugvinden naast meer dan 1 900 andere standhouders uit 78 landen. Deze SEG beurs is gekend als de grootste beurs wereldwijd binnen de seafoodsector.

Een nieuwe naam betekent ook een vernieuwde stand! Kom een kijkje nemen in hal 5 op stand 5-545.

Continue Reading

13 november 2018 – Marine Harvest lanceert vandaag een nieuw wereldwijd merk, MOWI, en wijzigt tevens de naam van het bedrijf in Mowi.

Mowi is sterk geworteld in de geschiedenis van het bedrijf. Het bedrijf dat we tegenwoordig kennen als Marine Harvest werd oorspronkelijk meer dan 50 jaar geleden als Mowi opgericht door Noorse aquacultuurpioniers.

“Ik ben heel blij dat we ons bedrijf nu naar een hoger niveau tillen. Door het implementeren van onze MOWI merkstrategie kunnen we onze geïntegreerde waardeketen van zalmvoer tot het bord van de consument communiceren. We verheugen ons erop onze nieuwe MOWI-productlijn in de komende maanden bekend te kunnen maken”, zegt Alf-Helge Aarskog, CEO van Marine Harvest.

Het bedrijf zal het MOWI merk op geselecteerde markten introduceren. De  – nog bekend te maken – productlijn van het merk biedt klanten een meerwaarde op het gebied van smaak, gemak, voedingswaarde en traceerbaarheid.

“Mowi is een inspirerende naam die herinnert aan onze pioniersgeest die zich de afgelopen 50 jaar verder heeft ontwikkeld”, zegt Aarskog. “Sinds de eerste zalm werd gekweekt in 1964, zijn we uitgegroeid tot een wereldwijd, volledig geïntegreerd bedrijf, inclusief fokprogramma, voerproductie, kweek, verwerking en verkoop. Gedurende de afgelopen 50 jaar zijn we altijd trouw gebleven aan onze kernwaarde – de zorg die we hebben voor onze mensen, onze vissen, onze klanten en het milieu.”

De voorgestelde naamswijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders en het bedrijf heeft vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om te beslissen tot naamswijziging, die per 1 januari 2019 zal ingaan.

 

Continue Reading

Naar jaarlijkse gewoonte is Marine Harvest Sterk, als onderdeel van de Marine Harvest Groep, van 24 t/m 26 april a.s. opnieuw aanwezig op de Seafood Expo Global in Brussel. Met 1850 exposanten uit 79 landen is het de grootste seafood handelsbeurs wereldwijd. Het is dan ook DE professionele ontmoetingsplaats voor de vis- en seafood- industrie.

U vindt ons in Hall 5 op stand nr 5-545.

Klik hier voor meer info over Seafood Expo Global

Continue Reading

Onlangs heeft Marine Harvest Group het jaarverslag gepubliceerd over 2017, dat het beste jaar in de geschiedenis van de groep was. Dit jaarverslag is een geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag. U vindt het hier (Engelstalig).

Dit document geeft u inzicht in de manier waarop Marine Harvest zaken doet; het beschrijft onze visie en ambitie, onze successen en teleurstellingen – een open en transparante inkijk in hoe wij opereren. Per slot van rekening hebben wij bij Marine Harvest allemaal een duidelijke en simpele doelstelling: we willen op een duurzame manier betaalbare producten van hoge kwaliteit produceren. Het jaarverslag vertelt het verhaal hoe we te werk gaan om dit doel te bereiken.

Strategie
We willen op een geïntegreerde manier voorzien in proteïnen uit de oceaan, waarbij we op alle belangrijke gebieden het voortouw willen nemen: van de productie van visvoer tot voldoen aan de behoeftes in de markt. Door integratie van de volledige waardeketen hebben we de volledige controle over onze producten, van voer tot vork, en kunnen we proactiever zijn in het oplossen van de uitdagingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid van het voer, de kweek en de verdere verwerking tot waardevolle producten.

Verandering
‘The Blue Revolution’ – onze visie – gaat niet zomaar vanzelf: het gaat erom ‘to make it happen’. Verandering betreft het ter discussie stellen van de bestaande manieren om zaken te doen, steeds weer opnieuw. We moedigen onze mensen aan nieuwe dingen te proberen, en soms lukt dat niet. Maar het belangrijkste is dat we leren van en groeien door de ervaringen.

Mensen
Een revolutie teweegbrengen vereist bevlogen mensen die onze visie delen en waarden onderschrijven. Marine Harvest bestaat uit 13.233 mensen in 24 verschillende landen. We hebben ons gecommitteerd aan hoge ethische normen in de manier waarop we wereldwijd werken en zaken doen, en we verwachten van onze medewerkers dat ze zich persoonlijk verbinden aan onze Code of Conduct, zodat we vertrouwen kunnen wekken bij al onze stakeholders.

Wilt u meer weten over:

 • Hoe Marine Harvest bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties?
 • Wat we in 2017 hebben gedaan op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling en wat het werkprogramma voor de komende jaren behelst?
 • Hoe nieuwe technologieën zoals de ‘genomics revolutie’ bijdragen aan nog betere en efficiëntere zalmkweek?
 • Wat de samenstelling is van ons zalmvoer is?
 • Wat voor gezonde voedingsstoffen er in onze zalm zitten en hoeveel, en hoe wij ervoor zorgen dat onze zalm zeer rijk aan de gezonde Omega-3 vetzuren blijft terwijl we toch steeds minder vis nodig hebben om ons zalmvoer te produceren?

De antwoorden vindt u allemaal in ons jaarverslag 2017. U kunt het hier downloaden!

Continue Reading

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle