Mowi is voor het derde jaar op rij de meest duurzame eiwitproducent volgens de bekroonde Coller FAIRR Protein Producer Index, gepubliceerd op 1 december.

Dit onderzoek, dat nu voor de vierde keer heeft plaatsgevonden, beoordeelt de 60 grootste beursgenoteerde vlees-, zuivel- en aquacultuurbedrijven op tien milieu-, sociale en bestuursthema’s in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Over de hele linie behaalde Mowi een score van 81 van de 100 en werd ons bedrijf beoordeeld als ‘Industry Best’ op basis van vele van de criteria – die zijn afgestemd op de SDG’s – waaronder de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en biodiversiteit, gebruik van antibiotica, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en bestuur.

Over Mowi’s ranking op de Coller FAIRR Protein Producer Index zei CEO Ivan Vindheim: “Dit toont opnieuw aan dat Mowi voorop loopt op het gebied van duurzame voedselproductie. Ik ben trots en nederig om een organisatie te leiden die een erkende leider is op het gebied van duurzame voedselproductie. Belangrijk is dat de Index benadrukt dat aquacultuur en zalmkweek deel uitmaken van de oplossing om de transitie naar een groene economie te maken.”

Chief Sustainability and Technology Officer, Catarina Martins, voegde hieraan toe: “Ik ben heel blij te zien dat de duurzaamheidsstrategie en -prestaties van Mowi worden erkend in deze wereldwijde beoordeling. Mowi wordt al drie jaar op rij beschouwd als de meest duurzame producent van dierlijke eiwitten ter wereld. Deze prestatie is het resultaat van hard werken en passie voor wat we elke dag doen: voedsel produceren dat goed is voor mensen en goed voor de planeet!”

Focus op aquacultuur

Uit het rapport van 2021 bleek dat aquacultuurbedrijven, met name zalmbedrijven, nog steeds op alle risicofactoren beter presteren dan producenten van dierlijke eiwitten van landdieren, met name wat betreft ontbossing en biodiversiteit en antibiotica.
Gemiddeld laat de aquacultuur ook jaar na jaar de meeste verbetering zien, wat aantoont dat de sector zich richt op het beheersen van zijn duurzaamheidsrisico’s in vergelijking met producenten die eiwit van landdieren produceren.
Bedrijven met het hoofdkantoor in Europa besteden meer aandacht aan de risico’s van ontbossing en antibiotica, waardoor Europa de best presterende regio is. In de top vijf van beoordeelde bedrijven wordt Mowi vergezeld door collega-aquacultuurbedrijven Grieg Seafood ASA en Lerøy Seafood Group ASA, beide met het hoofdkantoor in Noorwegen, die respectievelijk de 2e en 4e plaats innemen.

Over de Coller FAIRR Index

De Index is ontwikkeld om financiële instellingen de beste gegevens, analyses en trends over de eiwitsector te bieden, zodat ze die kunnen integreren in hun investeringsbeslissingen en engagementstrategieën. De Index heeft een positieve invloed op trends in de wereldwijde eiwitmarkt van $1,6 biljoen, door er duidelijk de vinger op te leggen waar bedrijfsbeleid of transparantie gebreken vertoont. Het is uitgegroeid tot dé bron voor investeerders om te beoordelen hoe goed belangrijke leveranciers in de voedselketen de risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) managen:

 1. Broeikasgasemissies
 2. Ontbossing en biodiversiteit
 3. Watergebruik en waterschaarste
 4. Afval en vervuiling
 5. Antibiotica
 6. Arbeidsomstandigheden
 7. Dierenwelzijn
 8. Voedselveiligheid
 9. Bestuur
 10. Duurzame eiwitten

Ga voor meer informatie over The Coller FAIRR Index naar: https://www.fairr.org/index/

 

 

Continue Reading

Met trots mogen we aankondigen dat we voor het tweede jaar op rij de hoogste score behaalden in de Coller FAIRR Protein Producer Index.

De Coller FAIRR Protein Producer Index beoordeelt de 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten ter wereld, samen goed voor 338 miljard dollar, op duurzaamheidscriteria. De beoordeling vindt plaats op tien milieu-, sociale en bestuursgerelateerde criteria, waaronder broeikasgasemissies, ontbossing, antibioticagebruik en arbeidsomstandigheden.

“Het feit dat Mowi één van de slechts drie bedrijven is met een laag risico, getuigt van de sterke visie van ons leiderschapsteam en de toewijding van iedereen bij Mowi om deze visie uit te voeren. 2020 was en blijft een uitdagend jaar voor alle bedrijven, maar nu we het einde van het jaar naderen, hoop ik dat deze prestatie een gevoel van trots oproept bij alle medewerkers”, zegt CEO Ivan Vindheim.

Betrokken met het klimaat

De oprichters van de Index waren teleurgesteld over de algehele vooruitgang die andere sectoren, met name vlees- en zuivelleveranciers, hebben geboekt op het gebied van klimaatverplichtingen. 86% van de grote vlees- en zuivelleveranciers is er niet in geslaagd om zinvolle doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen te formuleren of aan te geven.

Catarina Martins, Chief Sustainability Officer, lichtte Mowi’s vorderingen toe ten opzichte van de aangegeven klimaatverplichtingen: “We hebben een wereldwijde benadering van klimaatverandering opgezet, door de ontwikkeling van een koolstofarm bedrijfsmodel. We hebben een koolstofarm transitieplan ontwikkeld met een uitgebreide evaluatie van onze impact op klimaatverandering, relevante klimaatgerelateerde risico’s en kansen, evenals voorstellen voor maatregelen om de klimaatverandering te beperken. We blijven werken aan deze doelen en zijn transparant over onze voortgang. ”

Klik hier voor een samenvattend rapport van de FAIRR Index (in het Engels)

Continue Reading

Op 4 september jl. werd de Coller FAIRR Index 2019 gepubliceerd. Deze index analyseert ’s werelds 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten (vlees, zuivel en aquacultuur) voor menselijke consumptie. Het combineert  in deze analyse negen milieu-, sociale- en bestuurlijke risicofactoren met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Dit klassement is de enige vergelijking ter wereld wat betreft producenten van dierlijke eiwitten. Het legt de kritieke punten bloot en vermeldt ‘best practices’ in de sector. De negen factoren waarop de bedrijven in dit klassement worden beoordeeld, zijn:

 1. Voedselveiligheid
 2. Verspilling en vervuiling
 3. Arbeidsvoorwaarden
 4. Water schaarste
 5. Antibiotica
 6. Uitstoot van broeikasgassen
 7. Duurzame eiwitten (diversificatie naar alternatieven)
 8. Dierenwelzijn
 9. Ontbossing en verlies van biodiversiteit

Mowi werkte nauw samen met de beoordelende instanties. Alf-Helge Aarskog, CEO van Mowi, reageerde als volgt op deze eerste plaats:

“Het is een fantastische prestatie dat Mowi als beste eiwitproducent ter wereld wordt beoordeeld. Het is het mooiste bewijs dat onze sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid op elk niveau geïntegreerd zijn in onze dagelijkse activiteiten en cultuur. We zullen doorgaan met onze inspanningen om continu verder te verbeteren en ‘de blauwe revolutie te leiden’”.

De toppositie van Mowi is mede te danken aan enkele uitzonderlijke punten:

 • We werden erkend als één van de weinige organisaties die een wetenschappelijke benadering hanteren voor onze doelstelling  op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen
 • Wat betreft dierenwelzijn werden onze inspanningen en certificering in Schotland uitzonderlijk genoemd
 • Onze kennis en ervaring op het gebied van de bestrijding van zeeluis werden eveneens genoemd als voorbeeld voor de sector

Catarina Martins, Chief Sustainability Officer van de Mowi groep, reageerde enthousiast: “Dit is een grote erkenning voor het werk dat we elke dag doen en ons continue streven om onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze manier van werken te verbeteren.”

Continue Reading

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle