Interview over de prijsevolutie in de witvismarkt

today1 oktober 2018 arrow_forwardAanvoer, Markt, Witvis

We vroegen aan Andrei Kouznetsov, onze aankoopdirecteur en specialist supply chain fish & seafood over de recente opmerkelijke tendens in de witvisaanvoer.

Reporter: We stellen vast dat er zich sinds het begin van het jaar forse prijsstijgingen en moeilijke aanvoer in verschillende witvissoorten voordoen. Wat gebeurt er op vandaag in die aanvoer van witvis?​

A.K.: We zien dit jaar voor een groot aantal witvissoorten inderdaad zeer sterke prijsstijgingen van de grondstof. Het zou ons te ver leiden om alle vissoorten in detail te bekijken, want witvis is natuurlijk een ruime categorie, die we kunnen opdelen in verschillende oorsprongsgebieden: Noordoost Atlantische, Pacifische, het verschil tussen wildvangst en kweekvis, … maar voor alle soorten geldt dat er een wereldmarkt is die de prijzen bepaalt. En het is daarbij zo dat, net zoals in een systeem van communicerende vaten, een prijsstijging in de ene soort een verschuiving van de vraag naar een andere goedkopere soort met zich meebrengt.

We hadden ons voor 2018 aan een zekere druk verwacht, omdat 2 erg belangrijke vissoorten, Alaska pollak en kabeljauw, de 2 wildvangst soorten met veruit het meeste vangstvolume, beiden geconfronteerd waren met een daling van de quota. Daar staat tegenover dat we sinds jaren een stijgende vraag vaststellen door een groeiende wereldbevolking en een opkomst van jonge dynamische economieën, de zogenaamde BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China). Die landen manifesteren zich meer en meer in de strijd om de beschikbare volumes. Wat we bijvoorbeeld helemaal niet hebben zien aankomen, is de plotse vraag naar gehele pangasius vanuit China, dat een belangrijk stuk van de beschikbare volumes voor zich genomen heeft aan interessante voorwaarden voor de kwekers.

Reporter: Voor Alaska pollak en kabeljauw mogen we ons dus in ieder geval aan prijsstijgingen verwachten?

Kabeljauw Delight

A.K.: Klopt, de prijsevolutie van de kabeljauw is zelfs explosief. We kunnen enerzijds zeker spreken van een oververhitting van de markt, maar anderzijds hebben we nog geen historisch hoge records bereikt. Het niveau waar we nu op zitten, is niet ongewoon en er is zeker nog ruimte voor verdere prijsstijgingen. Voor Alaska pollak is er een gelijkaardige situatie, maar daar speelt het wisselkoersrisico een belangrijke rol. Een sterke of zwakke dollar kan een grondstofprijsstijging volledig tenietdoen of juist enorm versterken. En dit jaar zijn we niet geholpen door een zwakke dollar.

Reporter: Wat doen wij in deze situatie om deze effecten en prijsstijgingen te beheersen?

A.K.: In dergelijke turbulente tijden zijn informatie en lange termijn visie essentieel. Dankzij een netwerk van lange termijn relaties en kwalitatieve partners kennen we als eerste de marktevoluties en kunnen we daar samen met onze producenten-toeleveranciers zo goed mogelijk op inspelen. Onze aankoopstrategie is volledig gebaseerd op een lange termijn aanpak met betrouwbare kwaliteitspartners die ons de noodzakelijke aanvoer kunnen garanderen en het ons toelaten om de fluctuaties in de markt zo goed mogelijk op te vangen. Op termijn kunnen we natuurlijk niet ontsnappen aan deze stijgende tendensen en marktprijsniveaus, maar een goed beheer van aanvoer ten opzichte van beschikbaarheid laat ons toe verrassingen uit te sluiten.

Reporter: Wat zijn je verwachtingen voor 2019 en de toekomst?

A.K.: Je vraagt me nog eens om in mijn glazen bol te kijken? We weten dat de aanvoer niet stijgt en niet zal stijgen: de wildvangst quota zullen niet omhoog gaan en de kweek kan niet in die mate groeien om de sterk stijgende vraag te compenseren. Vis en seafood zijn zeer gezonde voedingsbronnen en dit vertaalt zich ook in de sterke vraag!

Voor de rest is het koffiedik kijken: op welk prijsniveau zal de vraag naar kabeljauw dalen? Zullen de consumenten afhaken? Zullen de producenten
van afgeleide producten overschakelen naar een alternatieve grondstof? Hoe zal het verder lopen met de Chinese vraag of de afnames van nieuwe markten? Wat zal de situatie van de verschillende kweekvissoorten zijn? We hebben een fenomeen van “global warming” en “climate change” die zoveel traditionele zekerheden ook nog eens op de helling zet. Jaar na jaar stellen we een totaal verstoorde vangst of afwezigheid van visbestanden vast, of kennen we groeivertraging en andere kweekproblemen. Iedereen zal ook akkoord gaan dat het voorspellen van de evolutie van de dollar totaal onmogelijk geworden is, en dan spreken we nog niet van de macro-economische trends zoals het risico op een handelsoorlog.

In dat opzicht is de vraag om prijzen voor meerdere jaren vast te leggen echt onmogelijk.

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle